Startpagina

    W.A. Scholtenschool

School voor openbaar basisonderwijs in Foxhol

   

Weet dat je altijd welkom bent!

De W.A. Scholtenschool is een openbare, kleinschalige, warme en dynamische dorpsschool, waar we elkaar bij naam kennen. Iedereen is welkom, ongeacht de achtergrond. We hebben respect voor elkaar en we hebben een open houding. Leren samenwerken, leren leren en spelen zijn belangrijke pijlers.


Ons onderwijs is volop in ontwikkeling. We bereiden onze leerlingen voor op de snel veranderende maatschappij. We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leerkrachten –, vertrouwen in de leerlingen en vertrouwen in de omgeving waarin de leerling opgroeit. Zo creëren we gezamenlijk de optimale kans op succeservaringen. Ouders zijn belangrijke partners in ons werk.